Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APe-04 Intervisie IO-coördinatoren (2e graad én 3e graad STW)

Doelstellingen:

Deelnemers

Maken kennis en ervaren de intervisiemethodiek

Leren leren van elkaar

Denken mee na over een probleem en/of praktijksituatie

Reflecteren op de eigen werking

Ontvangen informatie over relevante onderwijsactualiteit

Doelgroep:

Leraren die in de school verantwoordelijk zijn voor de vakgroep Integrale opdrachten (STW) of verantwoordelijk voor de coördinatie van de 2e en/of 3e graad.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Tijdens de intervisiebijeenkomsten gaan we in op de praktijk van de aanwezige scholen. Daarenboven verkennen de aanwezigen strategieën om de eigen IO-werking te verbeteren.

Strategie en methode:

Interactief en activerend

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Om de kwaliteitsvolle werking en de continuïteit te garanderen verwachten we dat je tijdens de twee momenten aanwezig bent.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 14 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Raemdonck Annette
Frijters Nelis
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 19 november 2018 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
    • maandag 11 februari 2019 van 09:30 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.