Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ALi-01 Netwerkdag leraren stijlleer 2de graad tso bio-esthetiek

Doelstellingen:
  1. Netwerking en delen van lesmateriaal.
  2. Pedagogisch-didactische duiding en uitwisseling rond leerplanrealisatie.
  3. Inhoudelijke input rond mode en opsmuk in de Oudheid (leerinhouden tweede graad tso bio-esthetiek)
Doelgroep:

Leraren stijlleer 2de graad tso bio-esthetiek

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Voormiddag; Uitwisseling rond leerplanrealisatie stijlleer 2de graad tso bio-esthetiek

Namiddag : Bezoek aan de collectie ‘Mode en opsmuk in de Oudheid’ van het Jubelparkmuseum

Strategie en methode:

VM: lerend netwerk

NM: museumbezoek 

Bijkomende info:

Voormiddag; Uitwisseling rond leerplanrealisatie stijlleer 2de graad tso bio-esthetiek.

Namiddag : Bezoek aan de collectie ‘Mode en opsmuk in de Oudheid’ van het Jubelparkmuseum (inkom en gids zijn inbegrepen in de kostprijs).

De deelnemers kunnen 's middags zelf iets eten in het restaurant.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Eigen lesmateriaal/methodieken meebrengen en delen

Middagmaal is niet inbegrepen in de kostprijs.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 8 oktober 2018 inschrijven en tot en met vrijdag 21 september 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 42,00 Euro
Lesgever: De Hoey Dennis
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 11 oktober 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.