Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ALo-01 Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten!

Doelstellingen:

Leraren zicht geven op waar herstelgerichte aanpak voor staat.

A.h.v. casussen reflecteren over de concrete mogelijkheden die een herstelgerichte aanpak biedt in om te gaan met de geschetste situaties.

Doelgroep:

Leraren  Secundair Onderwijs en Buitengewoon Secundair Onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Een herstelgerichte benadering leert mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en helpt hen begrijpen wat de impact is van hun gedrag op anderen. Deze aanpak benadrukt het ontwikkelen van respect, empathie en verantwoordelijkheid.

Charlotte Seaux, leerkracht LO in OLVI Boom, getuigt hoe herstelgericht werken haar aanpak in de klas heeft beïnvloed:

‘Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak? … Dit zijn vragen die elke leerkracht zich wel eens stelt en waar we niet altijd een pasklaar antwoord op hebben.

Voor mij was de nascholing Herstelgericht Werken en HERGO (herstelgericht groepsoverleg) een waardevolle inspiratiebron. Daar leerde ik de meerwaarde van het proactief werken mét leerlingen kennen, om op die manier met hen tot verbondenheid te komen. Die verbondenheid zorgt ervoor dat zowel leerlingen als leerkrachten weten welke vragen ze aan elkaar kunnen stellen. Zo creëer je een constructief gesprek en steken minder conflictsituaties de kop op.   

Leerlingen onderling (en met anderen) leren samenwerken, een doelstelling die we allemaal nastreven tijdens onze lessen, maar die helaas niet altijd gemakkelijk te bereiken is. Net daarom zou ik alle collega’s willen aanmoedigen zich te verdiepen in de voordelen van proactief werken.
Herstelgerichte taal, herstelgesprekken, herstelcirkels, hergo worden ingezet na grensoverschrijdend gedrag of conflict om te komen tot een win win situatie.

Strategie en methode:

Werken in plenum en in deelgroepjes.

Bijkomende info:

Lesgevers:

Maria Beerten - Navormer en HERGO-moderator - Actief betrokken in het PROS (Positieve Relaties Op School)-project in Mechelen.

Leen Mertens - namiddag

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn bereid om praktijkervaringen en hun expertise te delen. De leraren brengen casussen mee. Afhankelijk van het aantal worden de casussen besproken of geclusterd.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 14 november 2018 inschrijven en tot en met maandag 5 november 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 94,00 Euro
Lesgever: Van Roey Anke
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 19 november 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.