Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ASw-05 12-10-2018 Regionale bijeenkomst TA’s hout

Doelstellingen:

Deelnemers:

-reflecteren over de vernieuwingen in het nijverheidsonderwijs

-netwerken met andere collega’s

-brengen actuele thema’s aan bod die inhoudelijk besproken worden

Doelgroep:

TA’s (Scholen voor wetenschap en techniek)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Tijdens deze bijeenkomst zetten we in op vernieuwingen en nieuwe tendensen in de scholen voor wetenschap en techniek.

Bespreken we actuele thema’s die in de scholen aan bod komen.

Strategie en methode:

Informatief/interactief

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 10 oktober 2018 inschrijven en tot en met dinsdag 9 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bosch Jo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Vrije Technische Scholen van Turnhout (Inschrijven afgesloten)
Zandstraat 101
2300 Turnhout (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 12 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.