Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKw-01 Lerend Netwerk Kwaliteit

Doelstellingen:
  • Verdiepend aan de slag gaan met het referentiekader onderwijskwaliteit – OK;
  • Kennismaken met tools om met het OK in de school aan de slag te gaan;
  • Opstarten van een lerend netwerk rond kwaliteit;
  • In een lerend netwerk nadenken over onderwijskwaliteit en wat dit betekent voor de onderwijsleerpraktijk
Doelgroep:

Directies en middenkader

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We starten in onze regio met een Lerend Netwerk voor Kwaliteit. Enerzijds zoeken we boeiende input rond het thema kwaliteit en anderzijds leren we van elkaar om met de leerlingen en andere actoren op school te werken aan betere resultaten. ‘Een lerend netwerk betekent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren’ (E. Verbiest).

Tijdens de eerste bijeenkomst exploreren we graag met jullie hoe je met het referentiekader onderwijskwaliteit aan de slag kan op school. Daarnaast onderzoeken we graag jullie leernoden zodat we hiermee de contouren voor het lerend netwerk kunnen uitzetten.


Kom gerust de eerste keer mee de bakens uitzetten, kwaliteit is een bijzonder belangrijk thema waar erg veel te leren valt. Je kan zeker ook met meerdere collega’s inschrijven.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 23 januari 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 29 januari 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 6 februari 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.