Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-04 Platform stage buo ( OV1, 2 en OV3) ,23 oktober 2018

Doelstellingen:
 • deelnemers worden geïnformeerd over de wijziging in de omzendbrief stage.
 • deelnemers bespreken knelpunten waarmee dat ze geconfronteerd worden op het werkveld
 • ontmoetingskansen creëren
Doelgroep:

Leraren die de stage begeleiden op de school.

Zowel leraren OV1 OV2 als OV3

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Korte toelichting bij de wijzigingen in de omzendbrief
 • Bespreken van casussen
 • Vragen 
Strategie en methode:

Platform werking

Bijkomende info:

Lesgever: Lieve Van Soom

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 21 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van Dun Martine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Zweepes Ven (Inschrijven afgesloten)
Oude Arendonkse Baan 73
2360 Oud-Turnhout (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 23 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.