Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ADu-02 2019-01-16 DEUTSCHLEHRERTREFF – netwerk leraren Duits 2de semester

Doelstellingen:

Leerplanimplementatie kwalitatief hoogstaand houden/maken via schooloverstijgend netwerkoverleg met vakbegeleider en leraren Duits 

Doelgroep:

Leraren Duits alle onderwijsvormen, alle graden

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Uitwisseling door deelnemers en vakbegeleider:

  • motiverende werkvormen
  • taaltaken voor lezen en luisteren

Input door vakbegeleider gekoppeld aan interactie:

  • kwaliteitsverwachtingen van de doorlichting (OK)
  • studie van een doorlichtingsverslag

Aansluitend lunch en wandeling in de natuur voor wie dit wenst.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie materiaal voor de deelnemers wil laten kopiëren kan dit op voorhand bezorgen aan christel.verheyen@katholiekonderwijs.vlaanderen


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 15 januari 2019 inschrijven en tot en met zondag 13 januari 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
KOBA vzw (Inschrijven afgesloten)
Nooitrust 4
2390 Malle (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 16 januari 2019 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.