Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-05 Directievergadering BuO oktober 2018

Doelstellingen:
 • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
 • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
 • Op een informele en formele wijze groep vormen.
 • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuSO enerzijds en de DPB Antwerpen, katholiek onderwijs vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
 • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
 • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, het diocees, het katholiek onderwijs vlaanderen en de overheid.
Doelgroep:

Directies buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Onthaal en verwelkoming

Toelichtig bij de afwijkingsuren

Stand van zaken studiedag directies buo

Verslag vanuit de werkgroepen

-       Directiecomissie buo

-       Vlaanderenbreed overleg niveaucoördinatoren

-       Overleg open end financiering kleine types

Toelichting vanuit de ONW

-       Wat zijn veranderingen die zijn doorgevoerd na evaluatie

-       Hoe blijven 3 netwerken samenstromen?

Verder werken aan handelingsplanning

12.30u toelichting bij materiaal “ kies buitengewoon raak “

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 20 oktober 2018 inschrijven en tot en met zondag 21 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Buitengewoon secundair onderwijs Berkenbeek (Inschrijven afgesloten)
Nieuwmoerse Steenweg 113
2990 Wuustwezel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 22 oktober 2018 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.