Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-09 Leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het basisonderwijs

Doelstellingen:

Na deze vorming

 - ken je  het verschil tussen gemeenschappelijk curriculum (GC) en individueel aangepast curriculum (IAC)

- ben je op de hoogte van de huidige basiswetgeving rond individueel aangepast curriculum

- weet je welke begeleiding/ondersteuning mogelijk is binnen elke fase van het zorgcontinuüm

- kan je bewuster omgaan met afwegingen die gemaakt moeten worden bij de overgang naar een IAC 

Doelgroep:

Directie, zorgcoördinator, zorgleerkracht

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • verschil tussen gemeenschappelijk curriculum (GC) en individueel aangepast curriculum (IAC)
 • wettelijk kader rond gemeenschappelijk curriculum (GC) en individueel aangepast curriculum  (IAC)
 • rol van verschillende partners binnen het zorgcontinuüm
 • leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs
 • aanzet tot IAC-plan 
 • actief aan de slag met casussen 
Strategie en methode:

Workshop

Actief aan de slag met casussen

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 16 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van Dun Nancy
Sommen Els
Van Looy Evy
Froyen Kris
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 19 november 2018 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.