Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANi-04 Internationalisering, wat leer je daarvan?

Doelstellingen:

-De deelnemers weten hoe  een aanvraag voor een project internationalisering moet ingediend worden.

-De deelnemers weten rond welke prioriteiten, noden, thema’s… een internationaliseringsproject kan geschreven worden.

-De deelnemers vernemen via praktijkvoorbeelden uit basis en secundair welke impact internationaliseringsprojecten kunnen hebben op schoolontwikkeling.

Doelgroep:

Directies, middenkader, leraren 

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We geven informatie over hoe een project rond internationale leerervaringen kan aangevraagd worden (Erasmus+ KA1). Zo’n aanvraag kan ook gebeuren door een groep scholen (consortium), waarbij een coördinator moet gezocht worden . De cel internationalisering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bereid te helpen bij het schrijven van een projectvoorstel. We overlopen een voorbeeld om te verduidelijken hoe een aanvraag in realiteit eruit ziet. We willen alle scholen de kans geven een project te schrijven, of in een consortium te stappen. We luisteren  ook naar twee recente voorbeelden uit de praktijk, een basisschool en een secundaire school, over de impact die een dergelijk initiatief heeft op de schoolwerking. Tenslotte, heel concreet, brainstormen we over mogelijke thema’s, prioriteiten, doelen, noden waarrond een project kan geschreven worden. Als de wind in de zeilen zit willen we komen tot een of meerdere aanvragen!

Strategie en methode:

Plenum / goede praktijkvoorbeelden van scholen

Bijkomende info:

Lesgevers: Ingrid Van den Hout (BaO) - Wim Peeters (SO) - Rik Vanderhauweraert (stafmedewerker internationalisering)

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 1 februari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 17,00 Euro
Lesgever: Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 4 februari 2019 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.