Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AEn-02 2019-03-27 ENGLISH TEACHERS MEET – leraren 2de en 3de graad aso en taalsterk tso

Doelstellingen:

Leerplanimplementatie kwalitatief hoogstaand houden/maken via schooloverstijgend netwerkoverleg met vakbegeleider en leraren Engels

Doelgroep:

Leraren Engels tweede en derde graad aso en taalsterke tso-richtingen

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

1 Actua

2 Uitwisseling tussen deelnemers onderling en begeleider over de vraag Hoe houden we onze taalsterke richtingen taalsterk?

O.a. volgende zaken komen aan bod:

-       taaltaken op hogere verwerkingsniveaus

-       invulling van specifieke eindtermen

-       onderzoekscompetentie

-       motivatie voor studeren woordenschat en spraakkunst

-       ….

3 Ophalen vormingsnoden voor schooljaar 2019-2020

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 24 maart 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 27 maart 2019 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.