Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-11 Studiedag directie buo - ‘Polarisatie’

Doelstellingen:
 • Kennismaken met kader rond polarisatie
 • Het kader op de eigen praktijk leggen
 • Weten wat game changers zijn
 • Eerste aanzet om te kiezen voor game changers: begrijpen en strategieën verkennen
 • Weten hoe conflict en polarisatie zich tot elkaar verhouden
 • Inzicht in het belang van goede communicatie
Doelgroep:

Directeuren bubao en buso

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Van 'of' naar 'en', zo zet je de stap van polarisatie naar dialoog. 

Polarisatie hoort bij onderwijs zoals het bij het leven hoort. Dat wil zeggen dat je er niet aan ontsnapt. Het golft op je af, je kan er best op voorbereid zijn. Hoe ga je ermee om? In de klas, met de ouders, maar ook in de leraarskamer. Waarom zou je kiezen voor verbinding en dialoog, eerder dan voor polarisatie. Hoe herken je je eigen positie en welke stappen zet je vervolgens? Bart Brandsma ontwikkelde een kijk op polarisatie die wij vertalen naar onze dagelijkse professionele context.

Strategie en methode:

Uiteenzetting en interactie

Bijkomende info:

Chris Wyns

Lesgevers: Chris Wyns - Martine Van Dun - Hans Schoofs - Bart Jaminé

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een maaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 1 december 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Van Dun Martine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Link 21 (Inschrijven afgesloten)
welvaartstraat 21
2200 Herentals (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 10 december 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.