Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-03 ROK FORT: een kwaliteitskader voor leraren Frans

Doelstellingen:

Vakcoördinatoren en geïnteresseerde leraren Frans toetsen hun actuele praktijk aan de kwaliteitsverwachtingen zoals beschreven in het algemeen gedeeld Referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK). Zij houden hierbij rekening met de specifieke input en context van de eigen school.

De deelnemers ontdekken haalbare kansen op een (eventuele) optimalisering van hun onderwijspraktijk.  

Doelgroep:

Leraren Frans

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Leraren Frans worden voortdurend uitgedaagd om de effectiviteit (doelgerichtheid) en efficiëntie (haalbaarheid) van hun onderwijspraktijk te bewaken en -waar mogelijk- te verhogen.

Tijdens een informatief en sensibiliserend luik verkennen de deelnemers de inspirerende richtingwijzers van het Referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK).

Tegelijk nodigt de sessie de aanwezigen uit om de eigen onderwijsrealiteit te toetsen aan dit algemeen gedeeld referentiekader en concrete optimaliseringskansen op maat te ontwikkelen.

Strategie en methode:

Zowel het informatief/sensibiliserend deel als de concrete vertaling naar de eigen school- en klascontext zet de (zelf-)reflectie van de deelnemers centraal. (Inter)Actieve werkvormen beogen een zo groot mogelijke participatie van alle deelnemers.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Mogen wij u vragen om een syllabus te bestellen

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Uitdrukkelijke vraag om de syllabus WEL te bestellen!


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 28 januari 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 15 januari 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 29 januari 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.