Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-04 Netwerk voor leraren Frans 2de trimester 2018-2019: themagroepen

Doelstellingen:

Samenwerking in  richting- en graad-overschrijdende THEMA-groepen

Alle leraren Frans grijpen de kans om samen -via vorming, overleg en concrete uitwisseling- een doeltreffend antwoord te vinden op de vele boeiende uitdagingen van het vak Frans.

Doelgroep:

Leraren Frans, alle graden, alle onderwijsvormen

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We voorzien zes deelgroepen voor vier thema’s (met twee deelgroepen voor het eventueel ontdubbelen van de meest populaire thema’s).

De evaluatie van het netwerk 2017-2018 heeft tot de volgende selectie geleid:

 1. Strategieën (zowel vakgebonden strategieën als leerstrategieën)
 • Input + uitwisseling
 1. 2.     (ex-) OKAN leerlingen
 • Input + uitwisseling
 1. 3.     Zelfverantwoordelijke leerlingen
 • Input + uitwisseling
 1. 4.     Evaluatie en rapportering
Strategie en methode:

Lerend netwerk

 

Aangemoedigd door het succes van de inzet op themagroepen tijdens de twee vorige schooljaren organiseert het netwerk opnieuw een richting- en graad-overschrijdende werking per thema.

Tegelijk beantwoorden we de oproep naar extra tijd om het thema te kunnen verdiepen en verbreden. Zo biedt deze netwerkontmoeting geen samenkomst in de traditionele deelgroepen per graad en studierichting. We reserveren alle tijd voor het zelfgekozen thema: van 13.15 tot 16.00 u.

Onthaal met koffie vanaf 12.45 u. en een koffiepauze (14.30- 14.50 u.)  maken  dankbare informele contacten mogelijk.

De deelnemende leraren Frans (de vakcoördinator vergezeld door maximum één collega per deelgroep volgens graad en studierichting) vertegenwoordigen hun vakgroep. Zij zullen na de vergadering de verworven inzichten en strategieën delen met de leden van hun vakgroep. Zo kan de vakgroep de inspiratie nog concreter vertalen naar de eigen noden.

Elke vakgroep stelt een "anker" (meestal de vakcoördinator) aan. Het anker ontvangt kort na de vergadering alle ondersteunende documenten en verslagen. Hij/zij garandeert een verdere verspreiding onder alle leden van zijn/haar vakgroep. Tegelijk zal het netwerk via het anker een tussentijds digitaal communicatiekanaal (info, vragen, aanbiedingen...) garanderen

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lidmaatschap aan het netwerk van leraren Frans impliceert deelname aan minimum twee van de vier netwerkontmoetingen

Concreet: de vakgroep stuurt naar minstens twee van de vier netwerkontmoetingen een vertegenwoordiging (één collega volstaat).

Keuze:

-       Vrijdag 12 oktober 2018 (enkel vakcoördinatoren)

-       Donderdag 15 november 2018 (leesvaardigheid)

-       Maandag18 februari 2019 (themagroepen)

-       Dinsdag 7 mei 2019 (spreek- en gespreksvaardigheid)

Deelname aan de werking van een deelgroep vereist kennisname en opvolging van het meest recente verslag van die deelgroep.

 

De link  https://goo.gl/forms/qr9tOGCu59OzcAEy1  biedt een comfortabel google enquêteformulier om actuele wensen en noden door te seinen en het lidmaatschap van de vakgroep voor het feestelijke netwerkjaar 2018-2019 te bevestigen.

Uitdrukkelijke vraag om de syllabus WEL te bestellen!


Voor dit initiatief mogen maximum 7 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 17 februari 2019 inschrijven en tot en met maandag 4 februari 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 18 februari 2019 van 13:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.