Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKt-01 Professionele leergemeenschap klassieke talen

Doelstellingen:
 • De deelnemers leren de principes van een professionele leergemeenschap
 • De deelnemers behandelen een zelf gekozen vraag rond hun eigen onderwijspraktijk. De vraag kan individueel of in groep gekozen zijn.
 • De deelnemers leren door praktijkonderzoek hun eigen lespraktijk te verbeteren
Doelgroep:

Leraren Latijn en/of Grieks van de drie graden.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Wat is jouw ‘burning question’? M.a.w. wat houdt je als leerkracht vooral bezig? In deze professionele leergemeenschap leer je deze vraag omzetten tot een (eenvoudig) praktijkonderzoekje zodat je je eigen lespraktijk kunt optimaliseren.

Sessie 1:

 • de principes van een professionele leergemeenscha
 • afspraken over de voorwaarden voor een professionele leergemeenschap;
 • brainstorm over de te kiezen onderzoeksthema over de eigen klaspraktijk;
 • vastleggen en verfijnen van de onderzoeksvraag (naar keuze in groep of individueel)
 • voorstelling van de werkwijze.

Sessie 2:

 • stand van zaken;
 • uitwisseling van de eerste conclusies uit data; bespreking werkwijze;
 • afspraken vervolg van het proces.

Sessie 3:

 • conclusies van het praktijkonderzoek;
 • mogelijkheden nieuwe onderzoekscyclus.
Strategie en methode:

We vormen een lerend netwerk. We werken o.a. met de strategieën van Linpilcare. Je leert hoe je praktijkonderzoek kunt doen in je eigen lessen om zo je eigen lespraktijk bij te sturen.

Bijkomende info:

Voor de eerste sessie ligt de locatie vast. De twee volgende sessies houden we liefst telkens in een andere school van een deelnemer. Tijdens de eerste sessie wordt afgesproken welke scholen dat zullen zijn.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • de deelnemers zijn aanwezig bij de drie sessies;
 • de deelnemers voeren in de periodes tussen de sessies hun (eenvoudige) praktijkonderzoek uit;
 • de deelnemers delen hun werkwijze en resultaten met elkaar;
 • de deelnemers gaan met elkaar om als kritische vrienden en versterken elkaar.

Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 december 2018 inschrijven en tot en met woensdag 5 december 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Lehembre Dietske
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 13 december 2018
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 14:00 tot 16:00
  • dinsdag 12 februari 2019
   lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 16:00 tot 18:00
  • vrijdag 14 juni 2019
   lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.