Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9N Lerend netwerk voor godsdienstleerkrachten in OKAN: werksessie

Doelstellingen:
  • Visuele impulsen, verrijkende ingrediënten en activerende werkvormen  inzetten in functie van levensbeschouwelijke communicatie op gepast niveau
  • Ontwikkelen van lesmateriaal vanuit verschillende terreindoelen
Doelgroep:

SO- leerkrachten rooms-katholieke godsdienst in OKAN, ook leerkrachten die niet deelnamen aan de eerste sessie zijn van harte welkom.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Het basisdoel van het vak rooms-katholieke godsdienst is ‘leerlingen laten groeien in het eigen levensbeschouwelijke zoeken in dialoog met het christelijke verhaal en andere levensbeschouwingen’. Dit groeien heeft te maken met het ontwikkelen van verschillende levensbeschouwelijke vaardigheden. Hoe ondersteun ik leerlingen in OKAN zodat zij in het vervolgonderwijs godsdienstlessen kunnen mee-maken? Welke begrippen – vaardigheden zijn daarvoor relevant en haalbaar? In de eerste sessie van dit lerend netwerk (28/11/2018) reflecteerden godsdienstleerkrachten over hun eigen lespraktijk, dachten ze als groep na over praktijksituaties aan de hand van een intervisiemethodiek en kregen ze de kans om lesmateriaal en ideeën uit te wisselen. In deze tweede sessie gaan we in kleine groepen aan de slag om lesmateriaal te ontwikkelen op basis van vooraf geselecteerde terreindoelen.     

Strategie en methode:

Lerend netwerk- groepswerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
  • Eigen materiaal meebrengen en willen delen
  • Leerplan (en eventueel laptop) meebrengen

Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 13 januari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Elsemans Yoo Ree
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
SL Quellin (Inschrijven afgesloten)
Quellinstraat 31
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 16 januari 2019 van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.