Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-11 Lerend Netwerk Kwaliteit 2

Doelstellingen:
  • Verdiepend aan de slag gaan met het referentiekader Onderwijskwaliteit – ROK;
  • Verderzetting van het lerend netwerk rond kwaliteit;
  • Ervaringen delen over concrete toepassingen van de vorige sessie;
  • Stilstaan bij de rubriek ‘Beleid’ van het referentiekader Onderwijskwaliteit;
  • Samen nadenken over hoe je tegemoet kan komen aan bepaalde kwaliteitsverwachtingen met betrekking tot beleid in je eigen school.
Doelgroep:

Directies en middenkader

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Op 29 april 2019 gaat de tweede sessie door van het Lerend Netwerk Kwaliteit. Samen met een twintigtal collega’s die aanwezig waren bij de start, willen we opnieuw inzoomen op kwaliteitsontwikkeling in basisscholen. Dit netwerk staat open voor alle geïnteresseerde directies, beleidsondersteuners, coördinatoren,… die samen over onderwijskwaliteit willen nadenken en bereid zijn hun ervaringen te delen.

In sessie 2 staat de rubriek ‘Beleid’ uit het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) centraal. De stuurgroep zorgt samen met pedagogisch begeleiders voor een boeiende inhoudelijke invulling en wij hopen opnieuw heel wat deelnemers te ontmoeten. 

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 26 april 2019 inschrijven en tot en met zondag 21 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 29 april 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.