Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9R Lerend netwerk CLIL-leraren godsdienst

Doelstellingen:
Deelnemers
 

-        reflecteren over hun onderwijsleerpraktijk

-        delen ervaringen (intervisie)

-        krijgen de mogelijkheid om lesmateriaal uit te wisselen

Doelgroep:

CLIL-leraren godsdienst SO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Een CLIL-les heeft een dubbele focus. Naast de doelen voor godsdienst werk je ook rond de vreemde taal. CLIL-leraren godsdienst krijgen in dit netwerk de kans om samen te reflecteren over hun onderwijsleerpraktijk: Is mijn les (ook) een taalles? Spreken en schrijven mijn leerlingen in de vreemde taal of luisteren en lezen ze alleen? Welke werkvormen kan ik gebruiken om taal te integreren in mijn CLIL-lessen? Hoe integreer ik de taal in mijn CLIL-les én realiseer ik mijn leerplandoelen godsdienst? En hoe evalueer ik best deze talige doelen? Hoe ga ik aan de slag met symbolische, levensbeschouwelijke en religieuze taal? Bovendien krijgen de deelnemers de mogelijkheid om lesmateriaal uit te wisselen.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Eigen voorbeelden en lesmateriaal willen delen


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 28 januari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Elsemans Yoo Ree
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Heilig Graf 031427 (Inschrijven afgesloten)
Patersstraat 28
2300 Turnhout (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 29 januari 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.