Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGe-02 2019-3-19 Netwerk voor leraren geschiedenis 2de en 3de graad TSO

Doelstellingen:

De deelnemers bepalen samen het opzet van dit netwerk

De deelnemers wisselen les- en cursusmateriaal uit op basis van een zelfgekozen thema.

De deelnemers delen werkvormen met elkaar.

Doelgroep:

Leraren geschiedenis 2de en 3de graad TSO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Deze sessie wordt ingericht voor leraren die geïnspireerd willen raken door collega’s. Tijdens deze bijeenkomsten bepalen we samen thema’s en de manieren van uitwisselen.

Wie deelneemt is bereid om eigen materiaal (cursusmateriaal, lesmateriaal, bronnen, …) en didactische aanpak (werkvormen) mee te brengen, samen te bestuderen en te delen met elkaar.

 

Tijdens deze sessie zullen we concreet uitwisselen over elkaars jaarplanning alsook lesmateriaal en lesideeën uitwisselen over o.a. de Eerste Wereldoorlog.

Je krijgt concretere informatie via mail eens je ingeschreven bent.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Bereidheid om eigen lesmateriaal te willen delen met elkaar.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 16 maart 2019 inschrijven en tot en met maandag 11 maart 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Meurisse Lieselot
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 19 maart 2019 van 09:00 tot 11:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.