Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMa-01 LP mavo: daar zit muziek in!

Doelstellingen:

Deelnemers

 1. verdiepen hun kennis van het nieuwe leerplan;
 2. vertalen de doelen naar de praktijk;
 3. delen praktijkideeën;
 4. netwerken met elkaar.
Doelgroep:

Leraren mavo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In elpees zit muziek; ook het LP mavo bulkt ervan.

In de loop van het tweede en derde semester plannen we twee LeerPlatforms. Tijdens deze bijeenkomsten leren we al doende. Samen zoeken we vanuit het nieuwe leerplan naar lesideeën waar muziek in zit.

Slechts twee spelregels: wie inschrijft voor het leerplatform heeft de leerplanvoorstelling gevolgd en engageert zich voor beide sessies.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers hebben een introductiesessie van het leerplan gevolgd.

Deelnemers engageren zich om beide sessies te volgen.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 16 maart 2019 inschrijven en tot en met maandag 11 maart 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 maart 2019
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 17 mei 2019
   Documentatiecentrum Atlas Antwerpen Carnotstraat 110 2060 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.