Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-17 ISB L.O. BO. buo: Yoga als regulator voor agressie + EHBO bij accidenten in de bewegingsles

Doelstellingen:

- Kennismaken met yoga tijdens de bewegingsactiviteiten

- Inzicht verwerven in de methodiek om agressie te reguleren

- Kennismaken met het vernieuwde stappensysteem in de EHBO

- Kennismaken met de huidige normen van CPR

- Ervaren van de huidige CPR-drill met gebruik van een AED

Doelgroep:

Leerkrachten bewegingsopvoeding bubao

Leerkrachten lichamelijke opvoeding buso

Kinesisten, ergotherapeuten en agressiepreventie buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

VM: Yoga als regulator voor agressie. We bouwen hier verder op de nascholing rond agressie van vorig jaar.

NM: Hoe kunnen we als LO-leraar het best reageren accidenten in de bewegingsles? We volgen het 7-stappenplan van de EHBO. We bekijken ook de nieuwe CPR-procedure en maken gebruik van AED en zuurstof.

Strategie en methode:

Praktijksessie met interactie

Lerend netwerk - ervarings- en deskundigheidsuitwisseling

Bijkomende info:

Lesgevers: Thalia Green en Wim Nuyens

De deelnemers voorzien zelf een lunchpakket. Drank wordt voorzien.

Bewegingskledij meebrengen

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 maart 2019 inschrijven en tot en met donderdag 14 maart 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 58,00 Euro
Lesgever: Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Tongelsbos Buitengewoon Se cundair Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Oevelse dreef 20
2260 Westerlo (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 28 maart 2019 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.