Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABa-04 ZILL met Zorg – Zorg met ZILL 2.0 Vorming zorgbegeleiders regio Turnhout

Doelstellingen:

Zorgbegeleiders leren verschillende mogelijkheden kennen om met ouders te kijken naar en te communiceren over de ontwikkeling van hun kind aan de hand van ZILL.

 Zorgbegeleiders bespreken  met elkaar (a.d.h.v. de aangereikte kaders) hoe ze de brede basiszorg als essentiële bouwsteen van goed onderwijs kunnen blijven verbreden, versterken en uitdiepen.

Doelgroep:

Zorgbegeleiders basisonderwijs (regio Turnhout)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

ZILL met zorg – zorg met ZILL 2.0

Strategie en methode:

Plenum – Delen van praktijkervaringen – In groepen casus bespreken en netwerken

Bijkomende info:

Een warme maaltijd is inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Zorgbegeleider zijn in de regio Turnhout


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 29 april 2019 inschrijven en tot en met vrijdag 5 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Sommen Els
Delanghe Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
De Hoge Rielen (Inschrijven afgesloten)
Molenstraat 62
2460 Kasterlee (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 2 mei 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.