Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ASw-20 Dag van de TA (Scholen voor Wetenschap en Techniek)

Doelstellingen:

Netwerkmoment TA’s Scholen voor Wetenschap en Techniek regio Antwerpen gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.

Doelgroep:

TA’s Scholen voor Wetenschap en Techniek

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Bedrijfsbezoek

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebied. 

Het bouwde tot op vandaag 30 windturbines op de rechteroever van de Haven van Antwerpen.

Deze turbines worden ook door VLEEMO geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 58.400 gezinnen.

Daarnaast is VLEEMO bezig met de bouw van nog eens vier windturbines die eind 2019 operationeel moeten zijn.

Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening. Het bedrijf volgt de laatste evoluties op technologisch vlak op en werkt met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden. Bovendien voert VLEEMO baanbrekende studies uit om de wisselwerking tussen windturbines, natuur, industrie en samenleving te optimaliseren.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 25 april 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 16 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 48,00 Euro
Lesgever: Bosch Jo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Het Koetshuis (Inschrijven afgesloten)
Oud Broek 2
2940 Stabroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 30 april 2019 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.