Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGo-03 GOK-bijeenkomst 3

Doelstellingen:

Deelnemers:

  • krijgen inzicht in de verschillende fasen van onderwijsloopbaan-begeleiding  als hefboom voor gelijke kansen voor alle leerlingen
  • verkennen de voorwaarden van onderwijsloopbaanbegeleiding als hefboom voor gelijke kansen voor alle leerlingen
  • wisselen met het oog op een optimale oriëntering en doorstroming doeltreffende acties uit om de onderwijsloopbaanbegeleiding in de eerste, tweede en derde graad vorm te geven
  • netwerken met andere GOK-teamleden om een breder zicht te krijgen op hun eigen GOK-actieplan met focus op de vooropgestelde doelstellingen en acties
Doelgroep:

Scholen SO: Directies - GOK-coördinatoren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze bijeenkomst focussen we op de wijze waarop  je vanuit de GOK-werking in kan zetten op onderwijsloopbaanbegeleiding zodat dit kansenversterkend is voor alle leerlingen. Hoe kunnen we leerlingen begeleiden in essentiële vragen zoals:

-wat doe ik graag en wat kan ik goed? (zelfconceptverheldering)

-wat bestaat er allemaal? (horizonverruiming)

-hoe kies ik best? (keuzevaardigheden verder ontwikkelen)

Je mag op deze bijeenkomst input en verwijzing naar tools verwachten.

Naast deze input zoemen we samen in op jullie GOK-actieplannen. We organiseren tijd en ruimte om met andere GOK-teamleden een breder zicht te krijgen op het eigen GOK-actieplan met focus op de  vooropgestelde doelstellingen en acties.

Strategie en methode:

Netwerk – informerend en activerend

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 6 mei 2019 inschrijven en tot en met maandag 29 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Bogaerts Werner
Kimpe Frie
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 7 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.