Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-21 Directievergadering BuO mei 2019

Doelstellingen:
  • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
  • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
  • Op een informele en formele wijze groep vormen.
  • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuSO enerzijds en de PB Antwerpen, katholiek onderwijs vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
  • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
  • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, het diocees, het katholiek onderwijs vlaanderen en de overheid
  • Gesprek voeren rond de werking van ondersteuningsnetwerken
Doelgroep:

Directies buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Onthaal

Bezinning

Opvolging en goedkeuring van het verslag

Pilootproject leerlingenvervoer stand van zaken

Bezoek inspectie ONW Antwerpen+

Deelnemer werkgroep colloquium buso

Mentoren uren

Extra financiële middelen ter ondersteuning van het personeel in het    basisonderwijs

Verslag vanuit de werkgroepen

-       Directiecomissie buo

-       Vlaanderenbreed overleg niveaucoördinatoren

Data en organisatie van de directievergaderingen schooljaar 2019-2020

Slotdag directies: organisatie

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 2 mei 2019 inschrijven en tot en met vrijdag 26 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Zweepes Ven (Inschrijven afgesloten)
Oude Arendonkse Baan 73
2360 Oud-Turnhout (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 3 mei 2019 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.