Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318C-IND Initiatie in de personeelsreglementering van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Doelstellingen:

Startende medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om jou in de juiste richting te zetten is een initiatie in de personeelsreglementering absoluut aan te bevelen. We geven een overzicht van de (voor jou) meest relevante juridische bronnen en bieden oplossingen voor veel voorkomende problemen waar je dagdagelijks mee geconfronteerd (zal) worden.  

Enkele concrete doelstellingen zijn:

 • Begrippen leren als: ambten en personeelscategorieën; vakken en bekwaamheidsbewijzen; prestatiestelsel voor de leraar; tijdelijke aanstelling: bepaalde duur en doorlopende duur; vaste benoeming; terbeschikkingstelling en reaffectatie; vervangingen
 • Regelgeving over hoe personeelsleden het TADD-statuut enerzijds, en het statuut van vaste benoeming anderzijds kunnen bereiken.
 • Met een ponderatietabel leren werken.
 • De belangrijkste aandachtspunten en valkuilen bij het bepalen of een vervanger al dan niet gesubsidieerd kan/zal worden.
 • Kennismaken met bronnen (o.a.: de website “Edulex”, de webpagina omtrent bekwaamheidsbewijzen en de beschikbare mededelingen op de website van Kathoiek Onderwijs Vlaanderen)
Doelgroep:

Opvoedend en administratief personeel uit het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Word jij in jouw job/werkomgeving ook geconfronteerd met de complexiteit van de personeelsreglementering binnen het secundair onderwijs?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een initiatiecursus voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt en wordt een overzicht gegeven van de mogelijke verlofstelsels.

Strategie en methode:

Aan de hand van een informatieve powerpointpresentatie bieden we jou een uitgebreide uiteenzetting aan over de basisprincipes van de personeelsreglementering. Onze lesgevers staan klaar om jouw vragen te beantwoorden en aan de hand van enkele praktische oefeningen worden de basisvaardigheden getest en verbeterd.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Deblauwe Joeri
Steffens Elke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 september 2018 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 25 september 2018 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 31 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.