Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BB03 Aanmaak van een Agiondossier

Doelstellingen:
 • Bestuurders en directies zien in dat het deskundig opmaken van een lange termijnplanning, lees masterplan voor het eigen patrimonium, van groot belang is.
 • De verschillende subsidiëringsmogelijkheden bij bouw- en renovatiewerken in het katholiek onderwijs beter leren kennen en integreren in het eigen patrimoniummasterplan.
 • Wegwijs worden in de verschillende subsidiëringstrajecten van Agion en hierbij heel wat praktische tips op zak steken.
 • Ontdekken dat centralisatie van expertise ook op dit terrein resulteert in tijd- en financiële winst of efficiëntie.
Doelgroep:

Bestuurders, directies en architecten

Aanbieder: Regio West-Vlaanderen - Dienst Bestuur & organisatie
Inhoud:
 • Renovatiewerken en nieuwbouwprojecten voor scholen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden tot 70% gesubsidieerd door Agion.
 • Dit kan via verschillende procedures die elk op zich heel wat administratie met zich meebrengen.
 • Daarbij dienen we ook rekening te houden met tal van invloedsfactoren: de wet op overheidsopdrachten, de leerlingenevolutie, de beschikbare financiële middelen, de evolutie van de schaalvergroting van besturen, de werkwijze van Agion, etc.
 • Door welke deskundigen kunnen we ons in deze projecten laten begeleiden? 
 • Maar alles begint met een stevig masterplan voor onze schoolgebouwen.
 • Zetten we samen de eerste stappen?
Bijkomende info:

Vragen over dit thema zien we heel graag vooraf overgemaakt aan lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.vlaanderen . De spreker, dhr. De Smet, weet op die manier bij welk onderdeel van dit thema hij wat langer dient stil te staan.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 28 april 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Smet Dirk
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
050 37 26 75 - nascholing.wvl@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 29 april 2019 van 19:00 tot 21:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.