Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BB08 Vertrouwenspersoon: aanbod supervisie

Doelstellingen:
 • Voldoen aan de wetgeving: zie Codex  Boek 1, Titel 3, Hoofdstuk V, afdeling 2, art 1.3-58:
  • De vertrouwenspersonen zijn ertoe gehouden hun kennis en vaardigheden te verbeteren aan de hand van minstens één supervisie per jaar.
   De supervisie bestaat in een uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator.
   Alle vertrouwenspersonen, ook diegene die vóór 1 september 2014 werden aangesteld, moeten minstens eenmaal per jaar deze supervisie volgen
 • Tijdens een korte intro weten de deelnemers opnieuw de rol van een vertrouwenspersoon in het schoolgebeuren correct te plaatsen.
 • Via herkenbare casussen uit het schoolleven gegrepen, kunnen de deelnemers hun rol van VP oefenen, gesteund door collega’s en onder leiding van een ervaren facilitator, erkend bemiddelaar.
 • De deelnemers kunnen aan het einde van de sessie enkele concrete zaken benoemen die ze meenemen naar hun eigen praktijk.
Doelgroep:

Vertrouwenspersonen van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur zijn aangesteld als vertrouwenspersoon

Aanbieder: Regio West-Vlaanderen - Dienst Bestuur & organisatie
Inhoud:

Elke school kan een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Een vertrouwenspersoon beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die zij moeten verbeteren door het volgen van minstens één supervisie per jaar. De supervisie bestaat in een uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator. Alle vertrouwenspersonen, ook diegene die vóór 1 september 2014 werden aangesteld, moeten minstens eenmaal per jaar deze supervisie volgen.

Programma voor sessies die doorgaan in de voormiddag:

09.00 u. tot 09.15 u.

 

09.15 u. tot 10.00 u.

 

10.00 u. tot 10.45 u.

 

10.45 u. tot 11.00 u.

 

11.00 u. tot 11.45 u.

 

11.45 u. tot 12.00 u.

 

 

12 u.

Onthaal en situering bijeenkomst

 

Opdracht van een vertrouwenspersoon op school: wettelijk/concreet

 

Een eerste casus, gevolgd door enkele tips

 

Pauze

 

Casus twee, gevolgd door enkele tips

 

Afspraken naar de toekomst:

·         Wat sloeg bij jou aan?

·         Wat neem je mee naar je praktijk?

 Wel thuis

 

Programma voor sessies die doorgaan in de namiddag:

14.00 u. tot 14.15 u.

 

14.15 u. tot 15.00 u.

 

15.00 u. tot 15.45 u.

 

15.45 u. tot 16.00 u.

 

16.00 u. tot 16.45 u.

 

16.45 u. tot 17.00 u.

 

 

 17 u.

Onthaal en situering bijeenkomst

 

Opdracht van een vertrouwenspersoon op school: wettelijk/concreet

 

Een eerste casus, gevolgd door enkele tips

 

Pauze

 

Casus twee, gevolgd door enkele tips

 

Afspraken naar de toekomst:

·         Wat sloeg bij jou aan?

·         Wat neem je mee naar je praktijk?

 Wel thuis

Strategie en methode:

Na een korte situering en heropfrissing van de opdracht van een vertrouwenspersoon gaan de deelnemers aan de slag met herkenbare casussen uit het schoolleven. Door van elkaar te leren en in interactie met een ervaren facilitator weten zij zich te versterken in hun opdracht. Op deze manier wordt samenwerking, uitwisseling  en netwerking tussen verschillende vertrouwenspersonen van scholen uitdrukkelijk nagestreefd.

Bijkomende info:
 • Maximum 15 deelnemers per reeks.
 • Deelnemers ontvangen een geldig attest dat voldoet aan het jaarlijks wettelijk verplicht te volgen supervisiemoment.
 • OC ’t Senter te Kuurne is achter de kerk gelegen, te voet te bereiken via de wandelweg links van de kerk ; gratis parking voor de kerk.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Een 5-daagse ‘Basisopleiding vertrouwenspersoon’  hebben gevolgd of reeds aangesteld zijn als vertrouwenspersoon vóór 2014.

 


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 35 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
050 37 26 75 - nascholing.wvl@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Secretariaat Centrumscholen Ieper (Inschrijven afgesloten)
Oude Veurnestraat 24
8900 Ieper (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 15 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 15 mei 2019 van 14:00 tot 17:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 29 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
Buurthuis 't Senter (Inschrijven afgesloten)
Sint-Katrienplein 14
8520 Kuurne (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • woensdag 29 mei 2019 van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.