Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83189-4 Zill-spiratiedagen: Zin in Nederlands! (individueel)

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing:

 • heb je inzicht in de taalontwikkeling Nederlands van hun leerlingen: de talige grondhouding, mondelinge taalvaardigheid Nederlands, schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en taalbeschouwing Nederlands.
 • zie je in hoe taalonderwijs Nederlands kansen biedt om te werken aan de tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!
 • heb je inzicht in taalontwikkeling Nederlands en hoe deze gestimuleerd kan worden.
 • kan je verschillende mogelijkheden verkennen om vanuit een focus taalontwikkeling Nederlands tot een effectief onderwijsarrangement te komen.
 • heb je zin om in te zetten op de Nederlandse taalontwikkeling van hun leerlingen
Doelgroep:

Leraren en directies van gewoon en buitengewoon basisonderwijs, alsook lectoren lerarenopleiding.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 Logo Zill cirkel.png  

Zin in leren! Zin in leven! wil sterk inzetten op de taalontwikkeling Nederlands van leerlingen in de basisschool. Tijdens vier nascholingssessies, verspreid over 2 dagen zullen de deelnemers kennismaken met wat die ontwikkeling inhoudt: Hoe krijgt taalontwikkeling Nederlands vorm in het nieuwe leerplan en wat betekent dit dan voor de klasvloer? Talige grondhouding, mondelinge taalvaardigheid Nederlands, schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en taalbeschouwing Nederlands worden elk grondig verkend (voor-en namiddag sessie dag 1). Daarbij is er een bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen (voormiddagsessie dag 2). In een vierde sessie zal nagedacht worden over en geoefend worden op verschillende onderwijsarrangementen vanuit de leervragen van de deelnemers (namiddagsessie dag 2)

Doorheen deze module zal actief worden gewerkt met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!

Strategie en methode:

Deze nascholing bestaat uit vier sessies van drie uur, gespreid over twee dagen. Tussen de twee vormingsdagen in wordt er gewerkt met praktijk- en reflectieopdrachten.

Wie deelneemt mag zich verwachten aan actief leren in afwisselend kleine en grote groep. De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers faciliteren en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt.

Bijkomende info:

De broodjesmaaltijd voor de twee dagen is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Annaert Mia
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
- (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 5 februari 2019
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 26 maart 2019
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 18 maart 2019 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 27 mei 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 12 februari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 19 maart 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 24 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 21 maart 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 4 april 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 16 mei 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.