Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LBa-Zorg1 Startvaardigheden beginnende zorgcoördinatoren jaar 1

Doelstellingen:

Startende zorgcoördinatoren laten kennis maken met hun nieuwe opdracht

Doelgroep:

Beginnende zorgcoördinatoren in kleuter- en lager onderwijs

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. 

Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken vanuit ontwikkelingsgericht perspectief staat hier centraal.

Volgende inhouden komen in dit eerste jaar aan bod:

 • de opdracht van de zorgcoördinator (2 sessies),
 • handelingsgericht werken (2 sessies),
 • MDO en leerlingbegeleiding (2 sessies),
 • reflectiegroepen (2 sessies).

Data sessies:

 • Donderdag 20 september: de opdracht van de interne zorgbeleider 
 • Dinsdag 16 oktober: de opdracht van de interne zorgbeleider
 • Donderdag 15 november: HGW
 • Dinsdag 11 december: HGW
 • Donderdag 24 januari: MDO en leerlingenbegeleiding
 • Donderdag 14 februari: MDO en leerlingenbegeleiding (met o.a. info over IAC)
 • Dinsdag 12 maart: reflectiegroepen
 • Maandag 20 mei: reflectiegroepen
Strategie en methode:
 • Impact tot op de klasvloer
 • Praktijkgerichte vertaling van wetenschappelijke bevindingen
 • Differentiatie op basis van noden, interesses, context en voorkennis
 • Zelfontdekkend leren door reflectie en oefening
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 19 september 2018 inschrijven en tot en met maandag 17 september 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Nijs Paul
Bielen Reinhilde
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 september 2018 van 13:30 tot 16:00
  • dinsdag 16 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
  • donderdag 15 november 2018 van 13:30 tot 16:00
  • dinsdag 11 december 2018 van 13:30 tot 16:00
  • donderdag 24 januari 2019 van 13:30 tot 16:00
  • donderdag 14 februari 2019 van 13:30 tot 16:00
  • dinsdag 12 maart 2019 van 13:30 tot 16:00
  • maandag 20 mei 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.