Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LTa-1 Studiedag dyslexie

Doelstellingen:
 • Kennismaken met verhelderende kaders als de M-cirkel.
 • Eigen dyslexieplan en evaluatiepraktijk ontwikkelen of bijsturen op basis van de input.
 • Praktische tips kunnen implementeren in het dyslexiebeleid

Je gaat naar huis met een rugzak vol praktische handvatten en inzichten die je tijdens de studiedag al getoetst heb aan je eigen dyslexiebeleid en evaluatiepraktijk.

Doelgroep:

Deze nascholing staat open voor leraren uit het secundair onderwijs, het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs, liefst vergezeld van een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator/taalcoördinator/logopedist.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

Je weet wat dyslexie is. En toch wist je niet dat de technische leesvaardigheid nog kan verbeteren tot de leeftijd van 23 jaar?

 De vraag waarop we tijdens de studiedag een antwoord zoeken, luidt dus: “Hoe ga je (nog beter) om met leerlingen met dyslexie?”

 De pedagogisch begeleiders trappen de studiedag af door jullie een brede bril aan te meten om te kijken naar leerlingen met al hun beperkingen en talenten.

Omwille van het grote succes op de Dag van de talen hebben we prof. dr. Wim Tops opnieuw uitgenodigd om het theoretische kader te schetsen afgewisseld met praktische tips. In de namiddag zal hij samen met de begeleiders feedback geven op jullie dyslexiebeleid/manier van toetsen.

Het volledige programma vind je hier:

 • 9.00 u. – 9.30 u.: ontvangst en opwarmer met stellingenspel
 • 9.30 u. – 10.30 u.: competentiebegeleiders schetsen het bredere kader (brede basiszorg, M-cirkel, ontwikkelingsgericht perspectief, rol van de leerling, visie: manier van kijken naar de leerling)
 • 10.30 u. – 10.45 u.: pauze
 • 10.45 u. – 12.00 u.: Wim Tops (mix van theorie en praktische handvatten over o.m. de vier vaardigheden, instructietaal, relatie met executieve functies, evaluatie van leerlingen …)
 • 12.00 u. – 13.00 u.: broodjeslunch
 • 13.00 u. – 14.00 u.: Wim Tops (vervolg)
 • 14.00 u. – 15.30 u.: opsplitsing in twee deelgroepen:
  • zorgleraren/leerlingenbegeleiders/… nemen het zorgbeleid onder de loep samen met de competentiebegeleiders
  • leraren nemen hun toetsen/evaluatieprakijtk onder de loep samen met Wim Tops
Strategie en methode:

Dankzij interactieve werkvormen zoals een stellingenspel verwerf je op een speelse manier inzicht in hoe jouw school kijkt naar dyslexie.

Daarnaast ontvang je individuele feedback op je dyslexiebeleid en manier van toetsen.

Doorheen de volledige dag krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 30 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: Tops Wim
meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 1 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.