Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LGd-1 Waarom doe je dit nu? Preventie en aanpak van probleemgedrag door gedragsdeskundige Kees van Overveld - Kick-off

Doelstellingen:

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? Is er een uitstroom van leerlingen met gedrags’stoornissen’ van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs? Worden er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst gedrag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?... Wat met een ‘moeilijke’ klasgroep? Hoe pakken we dit aan? Hoe gaan we hier mee om?  Kortom redenen genoeg om ook volgend schooljaar aan de slag te gaan met het thema ‘gedrag’.

Ben je op zoek naar inspiratie om met de huidige gedragsproblemen om te gaan?  Ben je op zoek naar kaders, een planmatige aanpak en concrete tips? Wil je weten wat écht werkt? Gedragsdeskundige Kees van Overveld inspireert én geeft in zijn nascholing antwoorden waarmee je aan de slag kan. 

Doelgroep:

De nascholing van Kees van Overveld staat open voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, middenkader en directie van het basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Kortom voor iedereen in het onderwijs die interesse heeft voor het thema ‘gedrag’ en op zoek is naar antwoorden.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

De nascholing van gedragsdeskundige Kees van Overveld past binnen zorg en het thema gedrag. Gedrag is een thema dat ons allemaal bezig houdt, ieder vanuit zijn eigen context. In zijn nascholing ‘Waarom doe je dit nu?’ neemt hij je mee in de wereld van gedrag. Gedurende drie uren krijg je inzichten én concrete tips over preventie van probleemgedrag en aanpak. Je wordt geïnspireerd om in je eigen klas/school aan de slag te gaan met wat écht werkt.

De nascholing van Kees van Overveld is een kick-off of zoals hij het zelf zegt, een inspiratiemoment rond gedrag waarmee je achteraf eventueel concreet aan de slag kan gaan in een arrangement van 3 sessies. De volgende thema’s van de workshops zijn onder voorbehoud:

 • Van je klas een groep maken
 • Hoe ga je om met lichte en zware gedragsproblemen( functie van belonen, straffen en herstel)
 • Hoe communiceer je bij gedragsproblemen

Op deze manier beschouwen we thema gedrag als een project binnen zorg  over meerdere schooljaren heen waarbij de inhoud van de nascholing mede wordt bepaald door de vraag op de werkvloer.

Strategie en methode:

Kees van Overveld is een gedragsdeskundige met een brede expertise. De laatste jaren legt hij zich toe op de preventie van gedragsproblemen en groepsplannen gedrag in scholen. Kees van Overveld biedt maatwerk in omgaan met (probleem)gedrag en sociaal emotioneel leren. Meer hierover kan je lezen in zijn boeken: ‘Groepsplan gedrag voor basis-en voor voortgezet onderwijs’.

Opzet kick-off

 • bijeenkomst van 3 uren, met daarin een pauze van 20 minuten voor koffie/thee
 • aangename mix van luisteren en het uitvoeren van korte schriftelijke opdrachten

Inhoudelijke opbouw:

 • Korte inleiding.  Preventie als richtlijn: de gedragsaanpak in 3 niveaus. (De lijn volgend van het boek ‘Groepsplan Gedrag’).
  En ook: spreken we over ‘probleemleerlingen’, ‘autisten’, ‘adhd-ers’ of leerlingen - met probleemgedrag?
 • De positieve groepsaanpak: de groep als basis voor preventie. Met aandacht voor de fasen van groepsvorming en de vijf competenties van sociaal-emotioneel leren.
 • Tips uit de praktijk! Vanuit zijn coachingswerk in ‘moeilijke’ klassen presenteert Kees van Overveld dé 10 tips voor leraren om probleemgedrag effectief aan te pakken.
Bijkomende info:

De nascholing van Kees van Overveld is een kick-off of zoals hij het zelf zegt, een inspiratiemoment van gedrag om achteraf concreet aan de slag te gaan in een arrangement van 3 workshops rond een specifiek thema. De deelnemer gaat concreet aan de slag met de methodieken van Kees van Overveld. De volgende thema’s van de workshops zijn onder voorbehoud:

 • Van je klas een groep maken
 • Hoe ga je om met lichte en zware gedragsproblemen( functie van belonen, straffen en herstel)
 • Hoe communiceer bij gedragsproblemen

De data's van deze workshops worden later bekend gemaakt.

Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Het bedrag van € 45,00 omvat de kick-off van Kees van Overveld.- Je kan er nu voor inschrijven.

Indien je wenst deel te nemen aan het arrangement gedrag kan je hiervoor inschrijven bij www.nascholing.be (> ondersteuningsnetwerk > gedrag) . Het arrangement van gedrag kost € 9.

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: van Overveld Kees
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 17 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 12 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.