Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LZO-1 Zorg voor jezelf…zorg voor een ander…werken aan persoonlijk en professioneel leiderschap

Doelstellingen:
 • Aan het einde van sessie 1 zijn de deelnemers in staat om hun eigen stresspatronen en mechanismen te doorbreken. Na veel oefening kunnen ze deze technieken ook aanleren aan anderen.
 • Aan het einde van sessie 2 kunnen de deelnemers de 5 psychosociale kernbehoeften toepassen op hun eigen leven. Aansluitend beheersen ze de professionele nabijheid.
 • Aan het einde van sessie 3 kunnen de deelnemers de blokkades en frustraties bij anderen omvormen en in beweging krijgen. 
Doelgroep:

Deze nascholing van 4 sessies is bedoeld voor directies, middenkader, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Wat als….

 • ik goed voor mezelf kan zorgen? En daarna ook voor een ander?
 • ik in staat ben mijn eigen grenzen te ervaren en erkennen?
 • ik leerlingen die kwaad en gefrustreerd zijn weer tot rust kan brengen?
 • ik ouders die niet tevreden zijn over de aanpak van hun zoon/dochter met een tevreden gevoel naar buiten kan doen gaan?
 • ik leerlingenbegeleiders geloof en vertrouwen kan geven in zichzelf zodat ze hun job beter kunnen managen?
 • ik erin slaag leraren te laten ontdekken wat hen motiveert en drijft?

Wat als … dit geen droom hoeft te zijn? In de ervaringsgerichte workshop ‘Zorg voor jezelf, zorg voor een ander’ van Baud Vandenbemden maak je kennis met hoe je richting kunt geven aan je eigen leven en zorg dragen voor jezelf. Als je dit onder de knie hebt, kun je ook anderen leren hoe zij dit kunnen doen.

Vergelijk het even met een tocht naar een top in de Himalaya. Jij bepaalt welke top je wilt beklimmen. Om dit doel te kunnen bereiken, is het belangrijk dat je eerst je eigen grenzen en mogelijkheden leert kennen. Want een een goede voorbereiding is het halve werk. Deze tocht onderneem je uiteraard niet alleen. Gaandeweg neem je ook je collega’s, ouders en leerlingen mee op je reis. In je rugzak zitten tools zoals omgaan met stress en burn-out voorkomen, motivationele vaardigheden en strategieën om te blijven focussen op je doel.

Baud Vandenbemden is je sherpa op weg naar jouw top.

Baud Vandenbemden  werkt vanuit het kader: corepower. Recent is er een onderzoek gedaan naar de effecten van deze methodiek. De resultaten waren goed wat er op wijst dat wanneer mensen stevig staan, weten waar ze naar toe willen, in staat zijn binding te maken, opvallend gelukkiger worden. Diezelfde mensen zijn in staat de problemen die op hun pad komen het hoofd te bieden.

Sessie 1: Stress management/ Burn-out preventie (26 september)

Tijdens deze ochtend leer je het stress en burn-outmechamisme beter begrijpen. We doen technieken om dit mechanisme onder controle te krijgen. Aan het eind van de ochtend ben je in staat om bij jezelf dit patroon te doorbreken. Je kan deze technieken ook overbrengen aan anderen na voldoende oefening.

Sessie 2: (emotionele) zelfzorg (7 november)

We verkennen de 5 psychosociale kernbehoeften (……). We leren hierin onszelf beter kennen: inzicht in persoonlijke geschiedenis bekeken door de bril van deze 5 kernbehoeften. Daarnaast doen we een oefening in professionele nabijheid.

Frustratie naar motivatie (5 december)

Frustratie kunnen hanteren is een heel belangrijke vaardigheid. Zonder het gevoel van frustratie zou er nooit echt diepgaande verandering zijn. Tegelijk kan frustratie ook verlammend en destructief zijn. We onderzoeken de eigen frustratiepatronen en we zoeken naar manieren om dit te verruimen. Tijdens deze ochtend staan we uitgebreid stil bij hoe we anderen van frustratie en blokkade weer in beweging krijgen.

Focus en lange termijn motivatie (13 februari)

Het vermogen tot focussen bepaalt mee of je succesvol bent.  Kun je je een topsporter voorstellen die zich slecht kan focussen? Elke topsporter of succesvolle man of vrouw heeft een groot vermogen tot focus. 

Er is focus op korte termijn: je aandacht houden bij de taak die je jezelf geeft. Dat vermogen kun je trainen. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om daar beter in te worden. Daarnaast is er ook focus op langere termijn: "Welke richting wil je uit met je leven?".

Tijdens deze ochtend gaan we op zoek naar wat jij waardevol vindt om op te focussen. We leren een simpele en efficiënte focusoefening.

Strategie en methode:

In de ervaringsgerichte workshop ‘Zorg voor jezelf, zorg voor een ander’ van Baud Vandenbemden ga je voor de uitdaging om je persoonlijk en professioneel leiderschap te ontwikkelen. Je maakt  kennis met hoe je richting kan geven aan je eigen leven en zorg draagt voor jezelf. Als je dit onder de knie hebt, kun je ook anderen leren voor zichzelf te zorgen.

We worden overstelpt met tips en adviezen om voor ons zelf maar ook voor anderen te zorgen. Maar wat past nu echt bij jou? Wat heb jij nodig om leider van je eigen leven te zijn? Hoe kan jij anderen aanzetten tot leiderschap over hun eigen leven? Pieker niet langer en ga met deze vragen aan de slag  in de workshops van Baud Vandenbemden: ‘ zorg voor jezelf…zorg voor een ander…’

De nascholing bestaat uit 4 workshops, opgebouwd in 4 stappen

 • Je krijgt een beknopt theoretisch kader gelinkt aan de praktijk
 • Je reflecteert en beoordeelt je eigen proces
 • Praktische oefeningen
  Je oefent jezelf in technieken zodat zelfzorg ook handen en voeten krijgt in je werkcontext.
 • Transfer naar de school- en klascontext
  Op basis van een analyse van de school- en werkcontext vertaal je de geleerde inzichten stapsgewijs naar je school- en klascontext.
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Het bedrag van € 180,00 is het totaalbedrag voor de 4 sessies.

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 25 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Vandenbemden Baud
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 26 september 2018 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 7 november 2018 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 5 december 2018 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 13 februari 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.