Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LZS1 Onbezorgd? Daar wordt voor gezorgd! Op weg naar een kwaliteitsvolle basiszorg

Doelstellingen:

Deze nascholing zal niet meer ingericht worden tijdens het school 2018-2019 maar wel tijdens volgend schooljaar 2019-2020. Dit omdat de focus momenteel volledig ligt op Modernisering Secundair Onderwijs. Je kan je wel nog altijd inschrijven, dan houden we je als eerste op de hoogte als de datum bekend is.

Op welke manier kan ik mijn eigen handelen aanpassen om barriéres voor leerlingen te verklei-nen/weg te werken?

  • Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers barrières bij leerlingen herkennen en benoemen.
  • Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers reflecteren over hun eigen hande-len in functie van de barrières waarmee hun leerlingen geconfronteerd worden.
  • Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers barrières, waarmee leerlingen ge-confronteerd worden, bespreekbaar maken binnen de begeleidende klassenraad.
Doelgroep:

Leraren so, leerlingbegeleiders so, directies so

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Onbezorgd naar school kunnen gaan is een recht van elke leerling. Nochtans is dit niet voor elk van hen zo evident. Als leraar en als lerarenteam hebben we hierbij een belangrijke verant-woordelijkheid. Hebben we voldoende oog voor mogelijke barrières waarmee leerlingen gecon-fronteerd worden? Hoe gaan we hiermee om? Welke acties ondeneem ik als leraar? Wordt er binnen de begeleidende klassenraad gezocht naar oplossingen en worden hierrond afspraken ge-maakt? Welk beleid voert de school om barrières te verkleinen/weg te nemen?

Strategie en methode:

Informatieve én interactieve sessie(s) met kans tot uitwisseling

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
 
Deze nascholing zal niet meer ingericht worden tijdens het school 2018-2019 maar wel tijdens volgend schooljaar 2019-2020. Dit omdat de focus momenteel volledig ligt op Modernisering Secundair Onderwijs. Je kan je wel nog altijd inschrijven, dan houden we je als eerste op de hoogte als de datum bekend is.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 3,00 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1:
    van 09:00 tot 12:00
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.