Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LKW2 Je schoolteam onder de loep met zelfevaluatietools

Doelstellingen:
 • De deelnemers maken kennis met begrippen, principes en methodieken binnen het domein kwaliteitsontwikkeling.
 • Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers een actieplan op maat van de school opgesteld.
 • Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers dit actieplan verder implementeren op school.
Doelgroep:

Voor schoolteams (so) die een zelfevaluatie op schoolniveau willen doen

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Wil je graag je schoolbeleid een boost geven door een actieplan te ontwerpen dat door het hele personeel gedragen worden? Wil je dit samen met een kernteam doelgericht opstellen? Wij bieden enkele tools aan die je hierbij kunnen helpen. Het traject omvat:

 • Een intakegesprek
 • Sessie 1: kennismaking met een aantal kwaliteitsbegrippen en uitstippelen van het schooleigen traject
 • Sessie 2: voorbereiding van de afname van de digitale bevraging voor alle personeelsleden
 • Afname digitale bevraging
 • Sessie 3: verhelderingsgesprekken met de directie en alle personeelsleden over de verzamelde data
 • Sessie 4: bespreking van het syntheserapport in de werkgroep kwaliteitsontwikkeling met bepaling van de prioritaire werkpunten
 • Sessie 5: opstellen van een actieplan.

Tussentijds overleg met de directie kan ingepland worden.

De gebruikte digitale tools zijn wetenschappelijk onderbouwd, de school ontvangt een syntheserapport met de resultaten en aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Door de omvang van dit traject is het aantal scholen dat per schooljaar kan deelnemen beperkt.

Pedagogische begeleiding bij de verdere implementatie van het actieplan op maat van de school is mogelijk.

Tools:

 • DISO (diagnose-instrument voor secundair onderwijs): in dit traject vertrekt de trajectbegeleider vanuit een bevraging over schoolgebonden aspecten zoals schoolvisie, leerlingenbegeleiding, rol van de leraar, onderwijsinhouden en didactische aanpak, organisatorische aspecten … om in het kader van kwaliteitsontwikkeling van de school de positieve punten te borgen en de verbeterpunten te prioriteren en om te zetten in een groeiplan voor de school.
 • Welbevinden: in dit traject vertrekken we vanuit het welbevinden van personeelsleden om in het kader van kwaliteitsontwikkeling van de school de positieve punten te borgen en de verbeterpunten te prioriteren en om te zetten in een concreet actieplan voor de school.

Heb je interesse voor een van deze tools, wil je meer informatie of wens je een van deze trajecten te kiezen in je school, stuur dan een mail naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen of schrijf je in voor deze teamgerichte nascholing. De projectleider neemt dan contact met je op.

Strategie en methode:

De aanpak van de verschillende sessies is een combinatie van informatiedeling, reflectiemo-menten en samenwerkingsvormen binnen een kernteam.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.