Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LSB9A Lerend netwerk evalueren met de nieuwe leerplannen moderne vreemde talen

Doelstellingen:

Een nieuw leerplan, betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe kan je als leraar MVT zicht krijgen op het abstractieniveau en de interesses van je leerling? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn?  

Een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden onder de deelnemers. De deelnemers denken kritisch na over hun eigen evaluatiepraktijk. De deelnemers gaan naar huis met een aantal bruikbare handvatten.  

Doelgroep:

Leraren Engels en Frans van het eerste jaar secundair onderwijs.  

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Vraagt een nieuw leerplan om een nieuwe kijk op evaluatie? Over deze vraag willen we graag met een groep leerkrachten Frans en Engels (eerste jaar secundair onderwijs) nadenken. Evaluatie behoort tot de autonomie van de school. De pedagogische begeleiders willen graag een aantal handvatten bieden om met de vakwerkgroep te kunnen reflecteren over evaluatie.  

Strategie en methode:

Via een TafelRondje per Tweetal en een Team Interview willen we ervaringen laten uitwisselen. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

In het kader van duurzaamheid werken we paperless. Gelieve een device mee te brengen 

Je bent bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk.  


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 11 juni 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 3,00 Euro
Lesgever: De Graaf Veerle
Rasir Marlène
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 12 juni 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.