Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318J-TEAM Omgaan met seksualiteit en relaties in BuO: hoe pak je het aan?

Doelstellingen:
  1. Deelnemers kunnen het (online) gedrag van kinderen en jongeren bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of een onderliggende hulpvraag
  2. Deelnemers kunnen op een pedagogische wijze reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren, aansluitend bij het pedagogisch beleid van de school
  3. Deelnemers kunnen werken aan krachtlijnen voor een visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit  binnen het pedagogisch project van de school
  4. Deelnemers kunnen het thema verwerken in hun lessen
  5. Deelnemers kunnen reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema

Dit project werkt vraaggestuurd en op maat van de school. Afhankelijk van  het concrete onderwerp kunnen andere en concrete doelstellingen beoogd worden. Bovenstaande zijn de meest algemene doelstellingen.

Doelgroep:

Dit project is een teamgericht project op maat voor schoolteams buitengewoon onderwijs. Het project richt zich naar die teams die willen werken aan het thema Relaties en Seksualiteit.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit project is een teamgericht project op maat voor schoolteams buitengewoon onderwijs. Het project richt zich naar die teams die willen werken aan het thema Relaties en Seksualiteit.

Scholen worden op zeer uiteenlopende manieren geconfronteerd met het thema relaties en seksualiteit. Leerlingen ontwikkelen zich ook op seksueel vlak en die ontwikkeling stopt niet aan de schoolpoort. Op school kunnen incidenten zich voordoen, ouders of leerlingen kunnen vragen stellen, de school kan proactief het thema op de agenda zetten.. de mogelijkheden zijn legio.

De beginsituaties van concrete scholen kunnen variëren maar dit project wil met het schoolteam vertrekken van hun noden en vragen en daar een gepast antwoord op bieden.

Strategie en methode:

De concrete inhoud van de nascholing wordt vastgelegd in samenspraak met de school die de aanvraag doet. De meeste vragen van scholen gaan over de thema’s beleid, seksuele ontwikkeling, leerlijnen RSV en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.  Indien mogelijk en gewenst wordt er gewerkt met concrete casussen van de school zelf.

Toegespitst op seksueel grensoverschrijdend gedrag online worden kennis en inzichten bijgebracht over de achtergronden en de risico’s van dit gedrag. Aan de hand van concrete casussen wordt de aanpak besproken en ingeoefend. De link naar het ontwikkelen van een beleid wordt toegelicht.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.