Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-1-OVL Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht (Regio Oost-Vlaanderen)

Doelstellingen:
 • Kennismaken met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Nadenken over het waartoe van dit leerplanconcept: Zin in leren! Zin in leven!
 • Nadenken over de functies van een leerplan binnen de eigen school.
 • Inhoudelijk verkennen van het ordeningskader, met aandacht voor: ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s
 • Kennismaken met het leerplanformaat
 • Focussen verkennen aan de hand van voorbeelden 
Doelgroep:

Lerarenteams op niveau van de scholengemeenschap of op een andere manier gegroepeerd

 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.

Aan bod komen:

 • Waartoe leren: Zin in leren! Zin in het leven!
 • Krachtlijnen van het leerplanconcept
 • Inhoudelijke toelichting bij persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
 • Ontwikkelvelden en hun ontwikkelthema’s
 • Generieke doelen en hun leerlijnen
 • Boomstructuur leerplanconcept: : veld > thema > generiek doel > leerinhoud > leerlijn
 • Focussen binnen Zill: variëren en combineren
Strategie en methode:

Interactieve presentatie voor grote groep SG (2 uur) + eventuele reflectiesessie per school (1 uur)

Je luistert actief en past de inzichten toe tijdens oefeningen met de leerplanwaaier. Bij de reflectiemomenten wordt er gewerkt per school aan de hand van een leerplanwaaier.

Bijkomende info:

De lezing door de nascholer duurt 2 uur. Inleiding op de lezing en de afsluiting van de studiedag zijn in handen van de ingeschreven scholen. Deze inleiding biedt de kans om naar de deelnemers te duiden waarom de scholengroep kiest voor deze toelichting en hoe deze past in een breder plan van aanpak rond de implementatie.

Het verdient aanbeveling om na de lezing een reflectie per team in te bouwen.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Deze module is teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven, maar enkel als scholengroep.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessie is een verplichte eerste sessie en een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de andere modules uit dit project. 


Voor dit initiatief moeten minimum 70 en mogen maximum 200 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.