Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/07-3.G (bubao) Profs jaar 3 Regio Oost-Vlaanderen (bubao)

Doelstellingen:
Profs

Ons hoofddoel is een schoolleider vormen die:

  • inzicht heeft in zijn werk én in zichzelf
  • competenties ontwikkelt om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven
  • het beleidsvoerend vermogen van de school vergroot
  • zichzelf lerend blijft opstellen
  • in voortdurende wisselwerking staat tussen actie en reflectie

In het derde jaar beklemtonen we het ontwikkelingsgericht leiding geven gekoppeld aan visie- en kwaliteitsontwikkeling.

Doelgroep:

We richten ons op de beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het derde jaar omvat 23 sessies verspreid over volgende modules:

De modules binnen ProfS worden gegeven door een team bestaande uit externe medewerkers en regionale pedagogische begeleiders. Samen zorgen we voor een coherent aanbod dat aansluit op de noden van de beginnende directeur. Daarnaast kan elke beginnende directeur rekenen op begeleiding en ondersteuning van de eigen schoolbegeleider in de regio.

Je kan doorklikken op één van deze modules voor meer informatie zoals inhoud, plaats en data. Deze worden op deze website afzonderlijk beschreven maar kan je ook nalezen in de regionale brochure. Je kan niet afzonderlijk inschrijven voor één van deze modules.

Meer informatie vind je ook op de webpagina van Profs.

Strategie en methode:

Bij elk leeraanbod geven we de gelegenheid om dit te linken aan jouw concrete situatie. We werken daarbij interactief.

In reflectiegroepen gaan we uit van een gezamenlijk thema of een ‘werkervaring’, binnengebracht door één van de deelnemers. Door te reflecteren over je eigen ervaringen en over die van de groepsleden wordt de eigen professionaliteit vergroot. In kleine vaste groepen kom je gedurende het schooljaar een aantal keer samen met je reflectiebegeleider.

Bijkomende info:

Inschrijven

Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgden, kunnen zichzelf online inschrijven voor het erop volgende jaar. Zij ontvangen begin juli hiertoe een oproep. Zij krijgen eveneens een bevestigingsmail toegestuurd eens hun inschrijving in orde is.

Bij vragen in verband met de inschrijving kan je contact opnemen met de Dienst Event op het telefoonnummer 02 507 07 80 of via mail nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen. Gelieve het instellingsnummer van je school te vermelden.

Kostprijs

De deelname in de kosten bedraagt € 550 per cursusjaar. Deze prijs omvat de cursusmomenten, syllabi, koffie, eventuele broodjesmaaltijden en administratie. De betalingsmodaliteiten worden je later meegedeeld.

Certificaat

De schoolleider die deze opleiding doorlopen heeft, ontvangt het certificaat ‘Schoolleider Katholiek Onderwijs’.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
  • Het tweede jaar profs gevolgd hebben.
  • De groepen zijn per regio samengesteld.

Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 20 mei 2019 inschrijven en tot en met donderdag 6 september 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 550 Euro
Lesgever: Van Iseghem Peter
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 22 mei 2019 Van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.