Aanmelden
Laden…

Even geduld...

86183-1 Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs

Doelstellingen:

1. Aan het eind van deze nascholing, beschikken de deelnemers over competenties voor de omgang met hun personeel

2. Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers een inzicht in de plaats van het volwassenenonderwijs in de onderwijsstructuur en de bijhorende wetgeving

3. Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers kennis van het personeelsstatuut

4. Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers inzicht in het aanvragen van nieuwe onderwijsbevoegdheden

5. Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers inzicht in het ontwikkelen van curricula in het volwassenenonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sessie 1 – Coaching en management (1 dag) - 29 november 2018

Deze sessie tracht de deelnemende directieleden meer inzicht te geven en technieken bij te brengen in hun dagelijks leidinggevende taak. Met behulp van rollenspelen worden levensechte situaties voorgesteld en wordt nagegaan op welke wijze tot een constructieve oplossing kan worden gekomen. Thema's zoals: stijlen van leidinggeven, gesprekstechnieken,… komen aan bod.

Leiding: Marleen Borzée

 

Sessie 2 - Structuur en organisatie van het volwassenenonderwijs en de specifieke wetgeving (1 dag) - 12 december 2018

Via deze sessie worden directieleden door het kluwen van regelgeving geloodst. In deze praktische sessie staat het opzoeken in (vooral juridische) databanken (Edulex) centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van de cursist.

Leiding: Hilde Penneman (directeur CVO LBC-NVK Sint-Niklaas)

 

 Sessie 3 – Financieringsdecreet volwassenenonderwijs(1/2 dag) + Curriculumontwikkeling en onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs (1/2 dag) - 15 februari 2019

Vanaf 2019 kent het volwassenenonderwijs een nieuw financieringsmechanisme. Onderwerpen die in deze sessie centraal staan: het waarom, de architectuur, in- en outputfinanciering, de belangrijkste parameters en hoe centra hierop kunnen inspelen.

Leiding: Kurt Berteloot

Hoe komen in het volwassenenonderwijs opleidingsprofielen en leerplannen tot stand? En hoe vraag je die als centra aan om te mogen aanbieden? Beide vragen worden diepgaand behandeld op deze halfdaagse sessie.

Leiding: Monique De Ridder en Eddy Demeerseman

 

Sessie 4 - Rechtspositie in het volwassenenonderwijs (1 dag) - 15 mei 2019

In deze sessie staat het personeel centraal: statuten, aanstelling en benoeming, TADD en reaffectatie, …

Leiding: Dave Bonte - Departement Onderwijs en Jan-Baptist De Smet (stafmedewerker KathOndVla dienst Personeel)

 

 

onderstaande sessies vinden pas plaats in 2019-2020, hiervoor kan je dus nog niet inschrijven:

Sessie 5 – Het referentiekader onderwijskwaliteit en cursistentrajectbegeleiding (1 dag - 2019-2020)

Met het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK) komt er heel wat op de centra af. Ook wordt in de toekomst mogelijks de cursistenbegeleiding belangrijker omdat dit een nieuwe financie-ringsvoorwaarde kan worden. Centra spelen best maximaal in op deze nieuwe uitdagingen.

Leiding: Tim Van Aken en Wouter Gorissen

 

Sessie 6 – Timemanagement (1 dag – 2019-2020)

Verdere informatie wordt beschikbaar aan het eind van het schooljaar 2018-2019

 

Sessie 7 – Communicatie (1 dag – 2019-2020)

Verdere informatie wordt beschikbaar aan het eind van het schooljaar 2018-2019

 

Sessie 8 – Financieel beheer (1 dag – 2019-2020)

Verdere informatie wordt beschikbaar aan het eind van het schooljaar 2018-2019

 

Sessie 9 - Het katholieke dialoogcentrum voor volwassenenonderwijs (1/2 dag - 2019-2020)

We reflecteren samen over het katholieke dialoogcentrum. Dit is een centrum waar dialoog en levensbeschouwing op de eerste plaats komen en waar mensen leren aan elkaar en van elkaar. 

Afgesloten wordt met een certificaatuitreiking van de basisopleiding leidinggevenden en met een receptie.

Leiding: Kris Vanspeybroeck

 

 

 

Strategie en methode:

Sessie 1 – Coaching en management: theorie, interactie, oefeningen

Sessie 2 - Structuur en organisatie van het volwassenenonderwijs en de specifieke wetgeving: hoorcollege, oefeningen en vraag- en antwoordgedeelte

Sessie 3 – Financieringsdecreet volwassenenonderwijs + curriculumontwikkeling en onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs: presentatie, simulaties en vraag- en antwoord

Sessie 4 – Rechtspositie in het volwassenenonderwijs: hoorcollege, interactie en oefeningen

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

De prijs van deze nascholing wordt berekend op basis van jouw keuzes.

De prijs voor het volledige traject is €550 per individuele deelnemer.

De prijs per volledige dagsessie is €100 per individuele deelnemer.

De prijs per halve dagsessie is €75 per individuele deelnemer (enkel mogelijk bij sessie 3).

Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 november 2018
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • woensdag 12 december 2018
   Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • vrijdag 15 februari 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • woensdag 15 mei 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.