Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318W Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode

Doelstellingen:

Aansluiting bij ‘Spiritualiteit en persoonlijke identiteit’ en ‘Katholieke dialoogschool’.

Doelgroep:

De nascholing is gericht op de persoonlijke spiritualiteitsontwikkeling van alle mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, in de wetenschap dat spiritualiteit een integrerend onderdeel is in de professionele ontwikkeling en de persoonlijke identiteitsontwikkeling zo bijdraagt tot de professi-onele identiteitsontwikkeling.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het helpen groeien van de katholieke dialoogschool als institutionele identiteit draagt deze nascholing er in het bijzonder toe bij om ‘in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in de dialoog binnen te brengen’.

De inhoud van de nascholing draagt ertoe bij om in de beantwoording van de kwaliteitsvraag ‘Doen wij de goede dingen?’ de verbinding te maken met de kwaliteitsvraag ‘Van waaruit en waartoe geven wij onderwijs?’

Strategie en methode:

Kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement:

  • Oefenen in stil worden, een luisterende houding aannemen en bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant.
  • Nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin.
  • Motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.
  • Het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren.
Bijkomende info:

INSCHRIJVING GEBEURT STEEDS RECHTSTREEKS IN HET BEZINNINGSCENTRUM

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van de bezinning maar liever vroeger meld je je aan bij Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode:

-     via e-mail naar bezinningscentrum@abdijaverbode.be, of

-     via website www.onthaal-abdijaverbode.be

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan.
De deelnameprijs van 75 euro omvat overnachting incl. lakens, ontbijt, middagmaal, avondmaal. De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.
Alleen zaterdagprogramma: 40 euro (gelieve voor deze formule vooraf contact op te nemen met het bezinningscentrum).
Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.
Een flyer met het jaarprogramma kun je aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Identiteit & kwaliteit, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 07 –identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Contactpersoon: 
andreas.janssens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Programma 2018-2019

23 – 24 november 2018 - An Depuydt - Spiritualiteit voor rationele mensen

25 – 26 januari 2019 - Johan Vrints

22 – 23 februari 2019 - José Pype - De stilte en het onuitsprekelijke

22 – 23 maart 2019 - Carl Snoecx 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vrints Johan
Pype José
Snoecx Carl
Depuydt An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.