Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83189-3 Zill-spiratiedagen: Zin in wereldoriëntatie! (individueel)

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing:

 • heb je in de ontwikkeling van oriëntatie op de wereld van jouw leerlingen: oriëntatie op de samenleving, bewegingscultuur, tijd, ruimte, techniek en natuur. 
 • zie je in hoe wereldoriëntatie kansen biedt om te werken aan de tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! 
 • heb je inzicht in de cursorische inhouden van wereldoriëntatie en de onderliggende leerlijnen. 
 • kan je de verschillende mogelijkheden verkennen om vanuit een focus op wereldoriëntatie tot een effectief onderwijsarrangement te komen. 
 • heb je zin om effectief in te zetten op het wereldoriënterend leren van en met de leerlingen.
Doelgroep:

Leraren en directies van gewoon en buitengewoon basisonderwijs, alsook lectoren lerarenopleiding.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

Zin in leren! Zin in leven! wil sterk inzetten op ontwikkeling van wereldoriënterend leren van leerlingen in de basisschool. Tijdens vier nascholingssessies, verspreid over 2 dagen zullen de deelnemers kennismaken met wat die ont

wikkeling inhoudt: oriëntatie op de samenleving, bewegingscultuur, tijd, ruimte, techniek en natuur én de bijbehorende belangrijke linken met de andere ontwikkelvelden. (voormiddagsessie dag 1) Daarbij zal er een bijzondere aandacht zijn voor de cursorische inhouden, thematisch werken en werken met begangstellingcentra. (namiddagsessie dag 1) In een derde sessie zal nagedacht worden over en geoefend worden op verschillende onderwijs-arrangementen voor wereldoriëntatie. (voormiddagsessie dag 2) In een laatste sessie wordt ingegaan op STEM als meerwaarde binnen wereldoriëntatie en Zin in leren! Zin in leven! (namiddagsessie dag 2)

Doorheen deze module zal actief worden gewerkt met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!

Strategie en methode:

Deze nascholing bestaat uit vier sessies van drie uur, gespreid over twee dagen. Tussen de twee vormingsdagen in wordt er gewerkt met praktijk- en reflectieopdrachten.

Wie deelneemt mag zich verwachten aan actief leren in afwisselend kleine en grote groep. De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers faciliteren en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt.

Bijkomende info:

De broodjesmaaltijd voor de twee dagen is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Tilley Jan
De Smet Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
- (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 18 december 2018
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 24 januari 2019
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 12 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 15 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 19 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 27 november 2018 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 6 december 2018 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 17 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 13 december 2018 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 29 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.