Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318N-3 BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten

Doelstellingen:
  • Kennis maken met en verwerven van inzicht in de financiële en boekhoudkundige aspecten van de mogelijke fusieprocedures voor vzw’s.
  • Kennis maken met en verwerven van inzicht in de financiële factoren die meespelen bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure, de voor- en nadelen verbonden aan de mogelijke fusieprocedures.
  • Bestuurders worden uitgedaagd en aangezet tot reflectie over de eigen financiële en boekhoudkundig situatie met betrekking tot de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure.
  • Bestuurders krijgen inzicht in wat nodig is om een fusie op financieel en boekhoudkundig vlak tot een goed einde te brengen.
  • De collega bestuurders leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De technische nota BOS & Financiën: financiële aspecten van fusies van vzw’s wordt gedetailleerd toegelicht en ondersteund vanuit praktische voorbeelden.

Draaiboek_BOS.PNG

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden.

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig. Bestuurlijke schaalvergroting is niet het uiteindelijke doel is, maar een middel en een belangrijke hefboom voor het creëren van meer bestuurskracht en beleidsvoerend vermogen.

In deze vorming wordt toegelicht welke voordelen op financieel en boekhoudkundig vlak een schaalvergroting met zich meebrengt, wordt dieper ingegaan op de financiële en boekhoudkundige aspecten van fusies van schoolbesturen, wordt stilgestaan bij de financiële en boekhoudkundige kant van de mogelijke juridische fusieprocedures …

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2018-2019 structureel 1 keer aangeboden in Assebroek-Brugge. Daarnaast wordt deze sessie op aanvraag en op maat aangeboden. Je kunt hiervoor terecht bij marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 2:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.