Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318N-4 BOS & Personeel

Doelstellingen:
  • Het wettelijk kader  leren kennen voor wat betreft de gevolgen voor het gesubsidieerd en het niet-gesubsidieerd personeel bij een fusie.
  • Enkele denkpistes begrijpen rond personeelsreglementering voor de toekomst van BOS.
  • Aanzetten krijgen om binnen een vernieuwde BOS-structuur aan personeelsbeleid te doen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie zetten. In deze vorming wordt het huidige kader geschetst voor wat betreft de gevolgen voor het gesubsidieerd en het niet-gesubsidieerd personeel bij een fusie. Daarnaast gaan wij in op enkele denkpistes rond personeelsreglementering voor de toekomst van BOS.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft heel wat materiaal en ‘technische nota’s’ uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen.

Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & Personeel'. Deze nota vormt de basis van de vorming.

Draaiboek_BOS.PNG

>

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2018-2019 structureel 1 keer aangeboden in Harelbeke. Daarnaast wordt deze sessie op aanvraag en op maat aangeboden. Je kunt hiervoor terecht bij marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 2:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.