Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318N-5 BOS & Patrimonium

Doelstellingen:
  • Begrijpen dat bestuurlijke optimalisering kansen inhoudt voor het patrimonium
  • Begrijpen vanuit welke verschillende invalshoeken stakeholders naar onderwijspatrimonium kijken 
  • Begrijpen dat die invalshoeken de relatie bepalen tussen schoolbestuur en eigenaar
  • Weten welke verplichtingen samenhangen met gesubsidieerde infrastructuur
  • Weten welke mogelijkheden er zijn voor het patrimonium bij een fusie van vzw’s
  • Begrijpen hoe het infrastructureel masterplan beïnvloed wordt door schaalvergroting
  • De collega bestuurders leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie zetten. In deze vorming wordt het huidige kader geschetst voor wat betreft de gevolgen en de kansen voor het patrimoniumbeheer en het masterplan patrimonium.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft heel wat materiaal en ‘technische nota’s’ uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen.

Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & Patrimonium'. Deze nota vormt , samen met de nota ‘Overdracht van gesubsidieerde infrastructuur’ de basis van de vorming.

Draaiboek_BOS.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2018-2019 enkel op aanvraag en op maat aangeboden. Je kunt hiervoor terecht bij marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.