Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318Q-1 Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
 • Inzicht verwerven in het belang van een gedragen  missie, visie en kernwaarden voor de kwaliteitsvolle werking van een organisatie: het ‘wat’, het ‘waarom’ en het ‘waartoe’
 • Inzicht verwerven in hoe de katholieke dialoogschool richtinggevend is voor de missie, visie en kernwaarden van scholen, centra en internaten in het katholiek onderwijs
 • Begrijpen hoe je te werk kan gaan om een missie, visie en kernwaarden te definiëren  en/of te optimaliseren.
 • Weten welke informatiebronnen je kan raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning je als bestuurder en bestuur kan rekenen vanuit de netwerkorganisatie.
 • Via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen hoe je de missie, visie en kernwaarden voor je eigen organisatie kan ontwikkelen en definiëren en ze vervolgens  implementeren.
 • Andere bestuurders uit de regio leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden.

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig.

Er zijn bij een fusie heel wat technische aspecten die in orde gemaakt worden, daarnaast is er ook heel wat aandacht nodig voor het uitwerken van een gemeenschappelijke toekomstvisie die door alle actoren ‘gedragen’ wordt en die katholiek onderwijs uitstraalt. Eens deze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden uitgewerkt is, dient deze gevisualiseerd en uitgedragen worden. Ook op deze aspecten gaat de vorming in.

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat ondersteunend materiaal uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen. Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & Missie, visie en kernwaarden'. Deze nota wordt in de vorming aangevuld met methodieken om missie, visie en kernwaarden te ontwikkelen en uit te dragen.

Draaiboek_BOS.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina in verband met de vormingen voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 3 december 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 29 januari 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 13 december 2018 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 6 februari 2019 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 4: (Afgelast)
  • dinsdag 11 december 2018 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.