Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318Q-2 Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden

Doelstellingen:
 • Inzicht verwerven hoe de organisatiestructuur en verdeling van verantwoordelijkheden een impact hebben op de werking van de organisatie.
 • Hoe kan je eventueel te werk gaan om de organisatiestructuur en de verdeling van verantwoordelijkheden te optimaliseren.
 • Weten welke informatiebronnen je kan raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning je als bestuurder en bestuur kan rekenen vanuit de netwerkorganisatie.
 • Via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen hoe je de organisatiestructuur en de afspraken rond verantwoordelijkheden in de eigen organisatie zou kunnen optimaliseren in het kader van een veranderingsproces en een lange termijnvisie van het geoptimaliseerde bestuur.
 • Andere bestuurders uit de regio leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Kwaliteitsvol besturen vraagt om een organisatiestructuur, beslissingslijnen, personeelsinzet die enerzijds een optimale bestuurskracht uitstralen, anderzijds rekening houden met het welzijn van alle actoren van het onderwijsproces en bovendien het realiseren van de lange termijnvisie ondersteunen.

Geen twee onderwijscontexten zijn identiek, waardoor het opzetten van een optimale organisatiestructuur een continu proces is. Hierbij kan je inspiratie opdoen bij andere organisaties, organisatiemodellen bekijken, maar het proces dien je met de eigen organisatie te doorlopen, steeds met de lange termijndoelen voor ogen. De taken, bevoegdheden van elke actor in het proces vloeit voort uit het in de praktijk zetten van een lange termijnvisie.

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat ondersteunend materiaal uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen. Eén van de nog te ontwikkelen nota’s is de nota ‘BOS & organisatiestructuren’. Deze nota wordt in de vorming aangevuld met methodieken om samen met alle actoren de lange termijnvisie van een geoptimaliseerd bestuur te vertalen in een goed werkende organisatiestructuur binnen een continu reflectieproces in het kader van ‘het kan altijd beter’. Hierbij gaat de meeste aandacht naar het primaire onderwijsproces, maar is er ook de nodige aandacht voor de secundaire processen.

Draaiboek_BOS.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden. Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina in verband met de vormingen voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 20 februari 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 21 februari 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 25 februari 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 18 februari 2019 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 5: (Afgelast)
  • woensdag 27 februari 2019 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.