Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318Q-3 De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces - AFGELAST

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven hoe de organisatiecultuur een impact heeft op de werking van de organisatie.
  • Hoe kan je eventueel te werk gaan om de organisatiecultuur te optimaliseren in het kader van een veranderingsproces.
  • Welke informatiebronnen kan je raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning kan je als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie.
  • Via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen hoe je de organisatiecultuur in de eigen organisatie zouden kunnen optimaliseren in het kader van een veranderingsproces.
  • Andere bestuurders uit de regio leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat ondersteunend materiaal uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen. Eén van de nog te ontwikkelen nota’s is de nota ‘BOS & organisatiecultuur’.

Deze nota wordt in de vorming aangevuld met methodieken om de missie, visie en kernwaarden in de praktijk te brengen, de organisatiestructuur optimaal af te stemmen op de lange termijnvisie, en verschillende organisatieculturen die in een BOS-proces samen komen organisch samen te laten sporen. Hierbij wordt de belangrijke rol van het bestuur in dit proces duidelijk. Elke groep die gevormd wordt, gaat door een proces vooraleer de werking optimaal te noemen is. Ook hiervoor is in deze vorming de nodige aandacht.

Draaiboek_BOS.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden. Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina in verband met de vormingen voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
  • Reeks 4: (Afgelast)
    maandag van 19:00 tot 21:30
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.