Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Je betaalt je deelname aan een vorming na ontvangst van een onkostennota. Je schrijft het bedrag over met gestructureerde mededeling op de rekening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

ICT-nascholingen kan je betalen BPT-uren. De afspraken vind je hier.

Bij teamgerichte initiatieven is er een vaste kostprijs voor het totaal aantal deelnemers. Bij uitschrijving van deelnemers vermindert de kostprijs voor het traject niet tenzij anders vermeld.

Er worden ook gratis vormingen aangeboden. Bij gratis vormingen, wordt verondersteld dat de deelnemer effectief aanwezig is of zich afmeldt indien deze verhinderd is.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.