Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M1 Financiële geletterdheid – Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen?

Het opstellen van een begroting hoort een gezamenlijk werk te zijn van het bestuur en de boekhouding. Zo niet, dan is er een risico dat plannen en begroten aparte processen blijven met onvoldoende interactie. We leren een goede begroting opstellen vertrekkende vanuit de missie, visie en kernwaarden en gekozen prioriteiten.  De verwachte financiële impact wordt opgenomen in de meerjarenbegroting, in de begroting van het boekjaar en wordt van daaruit opgevolgd.

Doelstellingen:
 • De deelnemer ziet in dat financieel management alleen via een goede samenwerking en afstemming tussen boekhouding en beleidsprioriteiten  kan gerealiseerd worden.
 • De deelnemer ziet in dat in een begroting een koppeling moet worden gemaakt tussen het inhoudelijke en het financiële beleid van een bestuur.
 • De deelnemer heeft inzicht in de cyclus prioriteren, plannen, financiering plannen in een meerjarenbegroting en de begroting van het boekjaar
 • De deelnemer krijgt een inzicht hoe een prioritair project voor een onderwijsvzw via eenvoudige instrumenten kan gepland en opgevolgd worden.
 • De deelnemer begrijpt hoe kan gerapporteerd worden over de vordering van een project.
Doelgroep:

Leidinggevenden vergezeld van wie de begroting opstelt voor een onderwijsvzw die lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om dit in de praktijk te brengen is het essentieel dat boekhouders en strategische beslissers van een onderwijsvzw samen deelnemen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Wat is financieel management?
 • Hoe kun je de identiteit van je organisatie en dus je missie, visie en kernwaarden ook in je financieel beleid vertalen?
 • Hoe vertaal je  een gekozen prioriteit in een financieel plan maken?
 • Hoe neem je dit op in een begroting?
 • Hoe volg je tussentijds de realisatie opvolgen?
Strategie en methode:

Na een korte inleiding, worden we geïnspireerd door een praktijkvoorbeeld vanuit een organisatie die vanuit strategische prioriteiten en operationele doelen het financieel beleid aanpakt.

Er wordt tijd gemaakt voor een vragenronde.

Wil je na deze halve dag of avond je verder professionaliseren in financiële geletterdheid, dan verwijzen we graag naar 2 andere initiatieven in dit kader:

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 16 november 2020 van 19:00 tot 21:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 18 november 2020 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.